Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl

LATARKI EKOLOGICZNE, przyjazne środowisku, zasilane energią słoneczną lub na dynamo.

 890a Latarka na dynamo, plastik, niebieska, pomarańczowa; 3 LED; 100x25x50mm
 od 100 szt- 7,20 zl; 200szt-6,20 zl/szt; 400szt-5,50 zl/szt; od 1500szt.-4,50 zl/szt; pow.-do uzgodnienia
4034t Latarka na dynamo, plastik, niebieska, czarna, pomarańczowa; 2 LED
100 szt.- 11,70 zl/szt; 200szt-10,20 zl/szt; 500szt-9,90 zl/szt netto, pow.-do uzgodnienia

 

4013t Latarka na dynamo;  4054t Latarka na dynamo

 

51396r Latarka ekologiczna na dynamo, LED, ABS, 42x34x141mm
50 szt.- 39,50 zl/szt; 100szt-37,00 zl/szt;  pow.100 szt-tel.

 

683261k Latarka na dynamo, 3 LED, ładowanie poprzez pociągnięcie za sznurek; 109x32mm 713130k Latarka solarna i na dynamo; plastik; 90x50x34mm, LED
50 szt.- 20,50 zl/szt; 100szt-18,80 zl/szt; 200 szt-17,70 zł/szt;  50 szt.- 20,00 zl/szt; 100szt-18,40 zl/szt; 200 szt-16,99 zł/szt; pow.- na zapytanie

 

363903k Latarka 2 LED, dynamo, 96x45x20mm
50 szt.- 22,20 zl/szt; 100szt-20,00 zl/szt; pow.-na zapytanie 

 

6742279 Breloczek latareczka solarna i na dynamo, 2 LED, plastik, 75x4015mm 681569k Breloczek latareczka na dynamo, 2 LED, plastik, 40x32x15mm
100 szt -12,00 zł/szt ; 200 szt- 10,50 zł; pow.-na zapytanie  100 szt -8,00 zł/szt ; 200 szt- 7,50 zł;500 szt-6,80 zł/szt netto,  pow.-na zapytanie 

 

703114 k Breloczek latareczka solarna; 2 LED; plastik; 67x39x15mm
100 szt -9,20 zł/szt ; 200 szt- 8,50 zł;500 szt-7,90 zł/szt netto,  pow.-na zapytanie 

 

 

Obecnie jest tworzona treść tej sekcji. Aby utrzymać wysoki standard naszych usług, potrzebujemy trochę więcej czasu. Prosimy o ponowne odwiedziny. Dziękujemy za zainteresowanie!