Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl


Gadżety Ekologiczne, Przyjazne Środowisku, GreenGift
tel. kom. 698  788 797
tel./fax 22 303 94 68
e-mail: info@gadzetyekologiczne.pl; info@greengift.pl

02-486 Warszawa, al. Jerozolimskie 202

1. Sprzedaż tylko i wyłącznie B2B.

2. Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie i w związku z tym informacje na niej zawarte nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
3 .Rzeczywista kolorystyka artykułów może się różnić od tej zamieszczonej na stronie.
4. Podane na stronie ceny i artykuły nie stanowią oferty handlowej. Mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia.
5. Prosimy przed złożeniem zamówienia o upewnienie sie czy dany artykuł jest dostępny oraz o jego termin realizacji.
6. Sprzedaż odbywa się wg naszych Ogólnych Warunków Handlowych

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Na naszych stronach używamy cookies do celów tylko statystycznych

Ogólne warunki handlowe.

Pozostałe serwisy:

www.bawelnianetorby.pl

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl