Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl

Kredki ekologiczne

152090 Zestaw 6 różnokolorowych kredek w kartoniku, długość 90mm; drewno 152080 Zestaw 12 różnokolorowych kredek w kartoniku, długość 90mm; drewno
100 szt-1,70 zł/szt; 200 szt.-1,30 zl/szt 500 szt -0,90 zł/szt; 1 tys. - 0,76 zł/szt; 2 tys - 0,70 zł/szt; 5 tys - 0,66 zł/szt, ceny netto z dostawą 100 szt-2,40 zł/szt; 200 szt.-2,00 zl/szt 500 szt -1,50 zł/szt; 1 tys. - 1,45 zł/szt; 2 tys - 1,25 zł/szt; ceny netto z dostawą
       
37082k Kolorowe kredki z surowców wtórnych, 12 szt. Owinięte folią z PP. Kartonowe opakowanie w kształcie tuby; od 6,40 zł szt netto 37081k Kolorowe kredki z surowców wtórnych, 6 szt, w szarym opakowaniu. Owinięte folią z PP; 95x40x8mm
od 100 szt-6,99 zł/szt; 200 kpl.-4,50 zl/kpl netto; od 500 kpl-6,40 zł/kpl; 
       
KRT-301 Zestaw 12 drewnianych, różnokolorowych kredek w drewnianym pudełku KRM-302 Zestaw 6 drewnianych, różnokolorowych kredek z linijką jako wieczko pudełka,  w drewnianym piórniku