Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl

BRELOKI, breloczki ekologiczne, przyjazne środowisku. Breloczki latareczki solarne i na dynamo. Breloki pływające, niezatapialne.

BK-503 Breloczek-podstawka na smartfon, bambus

 

BR-502 Breloczek z korka, do wyboru kształt prostokątny, okrągły, owalny, korek, metal
100 szt- 6,90 zł/szt; od 200 szt-6,60 zł/szt; 500 szt-6,40 zł/szt; 1 tys - 6,10 zł/szt, ceny netto z dostawą
       
703114 Breloczek latareczka solarna; 2 LED; plastik; 67x39x15mm 681569k Breloczek latareczka na dynamo, 2 LED, plastik, 40x32x15mm
od 50 szt- 13,50 zl/szt; 100 szt -13,20 zł/szt ; od 200 szt- 11,35 zł szt netto od 50 szt-11,50; 100 szt -11,00 zł/szt ; 200 szt- 9,80 zł;500 szt - 9,50  zł/szt netto,  
      
 

BL-501 Breloczek drewniany
od 100 szt- 5,00 zł/szt; od 200 szt-4,10 zł/szt; 500 szt-3,60 zł/szt; 1 tys - 3,00 zł/szt netto z dostawą
 
 
4802 Breloczek z korka, w opakowaniu kartonowym. 20 x 100 mm