Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl

Ładowarki solarne z baterią słoneczną, powerbanki

ET-300 Power bank w obudowie z bamusa EC-302 Power bank, ładowarka, obudowa bambusowa
          

ET-304 Ładowarka, power bank solarny, aluminium, wbudowana latarka LED, ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie; 15 x 7,5 cm ET-303 Ładowarka, power bank solarny
       

ET-305 Ładowarka, power bank solarny, powłoka gumowa, wbudowana latarka, kabel mikro usb na usb; karabińczyk do zawieszenia 16 x 7,9 cm
 
 
 
LA-900 Przenośna bateria słoneczna do ładowania. Plastik z gumowym wykończeniem.
 
 

 

 

22 303 94 68, 698 788 797